FOTO TROFEO OROBICO 2016-KARATE PROGRAM a.s.d.

FOTO TROFEO OROBICO 2016

gruppo

sara

sara chiara

elisa podio orobico

podio sara orobico

podio chiara 2

podio rebecca orobico

elisa podio orobico..